Om Eslövs Filmstudio

Föreningen

Föreningen registrerades den 13 januari 2003 och ingår i Sveriges Förenade Filmstudios  Vi samarbetar med Eslövs Teaterförening.


Så här går filmuttagningen till:

1. Medlemmarna ger förslag på filmer (vt och ht).

2. Sekreteraren går igenom förslagen och tittar vilka filmer som finns tillgängliga på SFFs filmlista. Det är bara filmer som finns att tillgå på SFF som vi kan välja bland. En lista görs och skickas till medlemmarna i filmuttagningsgruppen. 

3. Filmuttagningsgruppen samlar information om filmerna (trailer, recensioner) och diskuterar dessa vid ett tillfälle per termin.  Här väljs 8-9 filmer ut.

4. Av dessa 8-9 filmer väljer styrelsen ut 7 filmer för kommande termins program och planerar in när filmerna ska visas.

Vi försöker få en spridning av innehåll och länder.

Bian

Salongen rymmer max 146 besökare vilket begränsar antalet medlemmar
Utöver terminsprogrammet,  visas då och då extrafilmer,  ibland utomhus på det vackra Trollsjöområdet
Ev utomhusbio, börjar ca kl 21, ta med egen stol, filt, popcorn, ingen entré-avgift

Styrelsen


Kassör

Stig Persson,

Sekreterare

Helena Sjunnesson,

Ordförande

Carina Jönsson,

Ledamot

Bea Linnenberg